Uživatel:
Heslo:
 
            
            

E-learning POE EDUCO, spol. s r. o.

V rámci nových trendů ve vzdělávání dospělých organizovaných společností POE EDUCO, spol. s r. o. nabízíme další formu výuky našich posluchačů prostřednictvím e-learningu. Tato forma výuky slouží našim zákazníkům jako studijní opora a je nedílnou součásti prezenční části výuky. Vždy v kurzech klademe důraz na fundovaného lektora s osobním přístupem k posluchačům. Lektor je nadále hlavní oporou ve vzdělávání našich zákazníků. Pro jakékoliv připomínky k obsahu tohoto e-learningového modulu kontaktují posluchači svého lektora, který je spoluautorem elektronické části výuky. E-learningový modul umožní v klidu domácího prostředí každému posluchači znovu procvičit potřebné znalosti, nebo předem se připravit na témata výuky. Stále větší počet lidí si uvědomuje důležitost a nutnost dalšího vzdělávání. Chtějí už konečně něco zásadního udělat s počítačovou (ne)gramotností, rozšířit znalosti toho či onoho… Mnozí také hledají kurzy k naplnění svých rozvojových plánů v zaměstnání a naopak zaměstnavatelé hledají kurzy pro své zaměstnance. Prosím využijme společně nových trendů vzdělávání.


„Budoucnost začíná dnes“
Kolektiv pracovníků POE EDUCO, spol. s r. o.